Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області1 за січень-серпень 2017 року

 

 

Фактично у січні–серпні 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

серпень 2017р. до

Січень–серпень 2017р. до січня–серпня 2016р.

довідково:

січень–серпень

2016р. до січня–

серпня 2015р.

липня 2017р.

серпня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

6,2

98,4

85,2

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

55692

98,73

124,84

128,65

136,26

реальна, %

х

98,8³

108,04

114,85

115,06

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн

535,07

102,08

109,79

х

102,210

Індекс споживчих цін

х

100,2

115,4

108,111

103,711

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн

14788,62

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

91,0

63,0

74,0

164,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

101,3

101,9

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

322348

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

78,6

185,4

Експорт товарів, млн.дол. США

146,32

х

х

51,72

405,42

Імпорт товарів, млн.дол. США

155,32

х

х

68,72

144,32

Сальдо (+, -)

9,02

х

х

х

х

Вантажооборот12, млн.ткм

300,0

101,9

164,7

216,8

93,1

Пасажирооборот13, млн.пас.км

222,4

95,4

84,0

95,5

108,9

Оборот роздрібної торгівлі14, млн.грн

3603,4

100,5

99,4

100,3

х

_____________

1 Дані наведено без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані за січень–липень 2017р.

3 Липень 2017р. у % до червня 2017р.

4 Липень 2017р. у % до липня 2016р.

5 Січень–липень 2017р. до січня–липня 2016р.

6 Січень–липень 2016р. до січня–липня 2015р.

7 Станом на 1 серпня 2017р.

8 До 1 липня 2017р.

9 До 1 серпня 2016р.

10 Станом на 1серпня 2016р. до 1 серпня 2015р.

11 Серпень у % до грудня попереднього року.

12 Вантажооборот автомобільного транспорту.

13 Пасажирооборот автомобільного та тролейбусного транспорту.

14 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.