Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області1 за січень-липень 2017 року
 

 

Фактично у січні–липні 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

липень 2017р. до

Січень–липень 2017р. до січня–липня 2016р.

довідково:

січень–липень

2016р. до січня–

липня 2015р.

червня 2017р.

липня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

6,3

96,5

83,5

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

55222

106,13

127,94

128,75

138,86

реальна, %

х

104,2³

111,04

116,05

113,86

Заборгованість із виплати заробітної плати,  млн.грн

524,37

103,38

115,09

х

101,010

Індекс споживчих цін

х

99,9

115,1

107,811

103,711

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн

13282,22

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

118,0

80,0

76,0

175,0

Індекс сільськогосподарської

продукції

х

х

х

97,1

101,2

Капітальні інвестиції, млн.грн

10552

х

х

127,35

118,56

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

8,52

х

х

395,95

41,56

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

262984

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

78,7

183,0

Експорт товарів, млн.дол. США

128,52

х

х

50,52

467,62

Імпорт товарів, млн.дол. США

132,32

х

х

64,02

163,32

Сальдо (+, -)

−3,82

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

10,02

х

х

214,22

58,12

Імпорт послуг, млн.дол. США

13,42

х

х

75,42

28,02

Сальдо (+, –), млн.дол. США

−3,42

х

х

х

х

Вантажооборот12, млн.ткм

257,2

93,9

165,3

229,0

85,4

Пасажирооборот13, млн.пас.км

193,8

107,9

90,9

97,5

105,3

Оборот роздрібної торгівлі14, млн.грн

3159,6

102,6

101,9

101,3

х

_____________

1 Дані наведено без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані за січень–червень 2017р.

3 Червень 2017р. у % до травня 2017р.

4 Червень 2017р. у % до червня 2016р.

5 Січень–червень 2017р. до січня–червня 2016р.

6 Січень–червень 2016р. до січня–червня 2015р.

7 Станом на 1 липня 2017р.

8 До 1 червня 2017р.

9 До 1 липня 2016р.

10 Станом на 1липня 2016р. до 1 липня 2015р.

11 Липень у % до грудня попереднього року.

12 Вантажооборот автомобільного транспорту.

13 Пасажирооборот автомобільного та тролейбусного транспорту.

14 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.