Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області1 за січень-червень 2017 року
 
 

Фактично у січні–червні 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

червень 2017р. до

Січень–червень 2017р. до січня–червня 2016р.

довідково:

січень–червень 2016р. до січня–

червня 2015р.

травня 2017р.

червня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

6,5

96,7

83,0

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

54432

108,33

123,34

129,35

141,26

реальна, %

х

106,7³

108,64

117,15

110,76

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн

507,57

94,98

115,69

х

115,410

Індекс споживчих цін

х

101,8

114,9

107,911

104,011

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн

12034,92

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

97,0

98,0

75,0

192,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

96,4

88,5

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

225090

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

82,9

198,4

Експорт товарів, млн.дол. США

112,92

х

х

51,35

513,66

Імпорт товарів, млн.дол. США

110,22

х

х

62,05

179,36

Сальдо (+, -)

2,72

х

х

х

х

Вантажооборот12, млн.ткм

208,1

95,8

204,8

253,4

84,6

Пасажирооборот13, млн.пас.км

162,7

96,2

82,7

98,9

101,9

Оборот роздрібної торгівлі14, млн.грн

2688,3

94,0

107,5

101,3

х

 

_____________

1 Дані наведено без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані за січень–травень 2017р.

3 Травень 2017р. у % до квітня 2017р.

4 Травень 2017р. у % до травня 2016р.

5 Січень–травень 2017р. до січня–травня 2016р.

6 Січень–травень 2016р. до січня–травня 2015р.

7 Станом на 1 червня 2017р.

8 До 1 травня 2017р.

9 До 1 червня 2016р.

10 Станом на 1червня 2016р. до 1 червня 2015р.

11 Червень у % до грудня попереднього року.

12 Вантажооборот автомобільного транспорту.

13 Пасажирооборот автомобільного та тролейбусного транспорту.

14 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.