Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-березень 2011 року
         Введено         У % до відповідного періоду попереднього року
Житлові будівлі, тис. м2 загальної площі1 9,0 51,4
Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць - -
Дошкільні заклади, місць 60 -
Лікарні, ліжок - -
Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну - -

_____________

1 З урахуванням даних щодо обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 № 1035).