Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-березень 2008 року
  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього 1646280 100,0 1465369 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 59422 3,6 57208 3,9
коштів місцевих бюджетів 14909 0,9 9730 0,7
власних коштів підприємств та організацій 1361335 82,7 1204777 82,2
коштів іноземних інвесторів 39226 2,4 28334 1,9
коштів інвестиційних фондів 16926 1,0 16926 1,1
коштів населення на будівництвовласних квартир 2738 0,2 2738 0,2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 47945 2,9 47945 3,3
кредитів банків та інших позик 102479 6,2 96411 6,6
інших джерел фінансування 1300 0,1 1300 0,1