Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2007 рік

  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього 10894700 100,0 9754147 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 1141273 10,5 972689 10,0
коштів місцевих бюджетів 184566 1,7 99384 1,0
власних коштів підприємств та організацій 7980522 73,3 7230767 74,1
коштів іноземних інвесторів 259362 2,4 178758 1,8
коштів інвестиційних фондів 76067 0,7 70615 0,7
коштів населення на будівництвовласних квартир 24233 0,2 24233 0,3
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 244391 2,2 244391 2,5
кредитів банків та інших позик 961824 8,8 910848 9,4
інших джерел фінансування 22462 0,2 22462 0,2