Капітальні  інвестиції за січень-березень 2008 року
  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Капітальні інвестиції 1646280 100,0
в т.ч.    
інвестиції в основний капітал 1465369 89,0
витрати на інші необоротні матеріальні активи 53127 3,2
витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт) 118171 7,2
інвестиції в нематеріальні активи 8467 0,5
витрати на формування основного стада 1146 0,1