Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні – грудні 2021 року1

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

3291761

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

369217

11,2

коштів місцевих бюджетів

424722

12,9

власних коштів підприємств і організацій

2399210

72,9

кредитів банків та інших позик

76284

2,3

коштів інвесторів-нерезидентів

39

0,0

коштів населення на будівництво житла

11270

0,4

інших джерел фінансування

11019

0,3

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.