Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–грудні 2020 року1,2

 

 

Обсяг

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2685433

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

361434

13,5

коштів місцевих бюджетів

717037

26,7

власних коштів підприємств та організацій

1522358

56,7

кредитів банків та інших позик

63708

2,3

коштів інвесторів-нерезидентів

-

-

коштів населення на будівництво житла

7974

0,3

інших джерел фінансування

12922

0,5

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.