Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень–грудень 2018 року1

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2872079

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

327112

11,4

коштів місцевих бюджетів

702439

24,5

власних коштів підприємств та організацій

1713140

59,6

кредитів банків та інших позик

48916

1,7

коштів іноземних інвесторів

29157

1,0

коштів населення на будівництво житла

41449

1,4

інших джерел фінансування

9866

0,3

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області. Дані попередні.