Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–вересні 2019 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2034523

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

98850

4,9

коштів місцевих бюджетів

494560

24,3

власних коштів підприємств та організацій

1366036

67,1

кредитів банків та інших позик

49097

2,4

коштів іноземних інвесторів

11664

0,6

коштів населення на будівництво житла

12132

0,6

інших джерел фінансування

2184

0,1

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.