Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–червні 2021 року1

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1504739

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

66221

4,4

коштів місцевих бюджетів

65435

4,3

власних коштів підприємств і організацій

1328488

88,3

кредитів банків та інших позик

41185

2,7

коштів інвесторів-нерезидентів

-

-

коштів населення на будівництво житла

2744

0,2

інших джерел фінансування

666

0,1

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.