Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–червні 2020 року1

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

733750

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

43864

6,0

коштів місцевих бюджетів

136004

18,5

власних коштів підприємств та організацій

501495

68,4

кредитів банків та інших позик

35444

4,8

коштів інвесторів-нерезидентів

-

-

коштів населення на будівництво житла

6723

0,9

інших джерел фінансування

10220

1,4

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.