Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–березні 2020 року1

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

344345

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

23534

6,8

коштів місцевих бюджетів

46614

13,5

власних коштів підприємств та організацій

241524

70,2

кредитів банків та інших позик

22799

6,6

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

2225

0,7

інших джерел фінансування

7649

2,2

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.