Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2018 року1

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

365187

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

13408

10,0

коштів місцевих бюджетів

44769

5,4

власних коштів підприємств та організацій

286231

81,1

кредитів банків та інших позик

2

2

коштів іноземних інвесторів

2

2

коштів населення на будівництво житла

14097

2,6

інших джерел фінансування

2326

0,4

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.