Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні – грудні 2021 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

3291761

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

1116748

33,9

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

1115490

33,9

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

1258

0,0

Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

1078427

32,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

Переробна промисловість

C

858798

26,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

к

к

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

75208

2,3

Будівництво

F

22991

0,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

140386

4,3

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

к

к

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

16801

0,5

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

55922

1,7

Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

к

к

Тимчасове розміщування

55

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

Інформація та телекомунікації

J

30098

0,9

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

30044

0,9

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

к

к

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

2488

0,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

34511

1,0

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

33288

1,0

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

N

к

к

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

571631

16,6

Освіта

P

43985

1,3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

182477

5,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2204

0,0

Надання інших видів послуг

S

к

к

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації