Капітальні інвестиції за видами активів у січні – грудні 2021 року1

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

3291761

100,0

інвестиції в матеріальні активи

3281992

99,7

будівлі житлові

85865

2,6

будівлі нежитлові

623618

18,9

інженерні споруди

357578

10,9

машини, обладнання та інвентар

1648562

50,1

транспортні засоби

407817

12,4

земля

550

0,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

16336

0,5

інші матеріальні активи

141666

4,3

інвестиції в нематеріальні активи

9769

0,3

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

7765

0,2

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.