Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–грудні 2020 року1,2

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

 

2685433

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

791075

29,5

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

790141

29,4

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

934

0,1

Рибне господарство

03

-

-

Промисловість

B+C+D+E

589604

22,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5246

0,2

Переробна промисловість

C

384438

14,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

181553

6,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

18367

0,7

Будівництво

F

17646

0,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

90630

3,4

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

к

к

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

25651

1,0

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

45482

1,7

Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

Водний транспорт

50

-

-

Авіаційний транспорт

51

-

-

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

-

-

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

к

к

Тимчасове розміщування

55

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

Інформація та телекомунікації

J

3242

0,1

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

к

к

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

к

к

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

Операції з нерухомим майном

L

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

55233

2,0

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

к

к

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

700

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

N

12934

0,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

759872

28,3

Освіта

P

50933

1,9

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

252418

9,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4541

0,2

Надання інших видів послуг

S

59

2,6

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.