Капітальні інвестиції за видами активів у січні-грудні 2020 року1,2

 

 

Обсяг

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2685433

100,0

інвестиції в матеріальні активи 

2668944

99,4

будівлі житлові  

59434

2,2

будівлі нежитлові 

637250

23,7

інженерні споруди 

336667

12,5

машини, обладнання та інвентар 

1138788

42,4

транспортні засоби 

313990

11,7

земля 

10850

0,4

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 

19106

0,7

інші матеріальні активи 

152859

5,7

інвестиції в нематеріальні активи 

16489

0,6

з них 

 

 

права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5780

0,2

програмне забезпечення та бази даних

8621

0,3

                 _______________

           1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

              2 Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.