Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–грудень 2018 року1

  

 

Код за КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

 

2872079

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

1090845

38,0

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

1087837

37,9

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

3008

0,1

Рибне господарство

03

Промисловість

 

629018

21,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

109621

3,8

Переробна промисловість

C

435952

15,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

49188

1,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

34257

1,2

Будівництво

F

64142

2,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

59433

2,1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

2

2

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

2

2

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

30840

1,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

35410

1,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

10356

0,4

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

25054

0,9

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

564

0,0

Тимчасове розміщування

55

2

2

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

2

2

Інформація та телекомунікації

J

1104

0,0

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

JA

2

2

Телекомунікації (електрозв'язок)

JB

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

JC

2

2

Фінансова та страхова діяльність

K

77

0,0

Операції з нерухомим майном

L

9480

0,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

21199

0,7

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

MA

17570

0,6

Наукові дослідження та розробки

MB

2730

0,1

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

MC

899

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

12197

0,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

667237

23,2

Освіта

P

92038

3,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

179244

6,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10053

0,4

Надання інших видів послуг

S

2

2

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області. Дані попередні.

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.