Капітальні інвестиції за видами активів за січень–грудень 2018 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2872079

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2846935

99,1

житлові будівлі

146329

5,1

нежитлові будівлі

424384

14,8

інженерні споруди

390643

13,6

машини, обладнання та інвентар

1397575

48,6

транспортні засоби

366790

12,8

земля

556

0,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

23745

0,8

інші матеріальні активи

96913

3,4

інвестиції в нематеріальні активи

25144

0,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

6295

0,2

права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

7976

0,3

___________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області. Дані попередні.