Капітальні інвестиції у Луганській області за джерелами фінансування за січень–грудень 2017 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

3044550

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

297054

9,8

коштів місцевих бюджетів

942474

31,0

власних коштів підприємств та організацій

1667873

54,8

кредитів банків та інших позик

24448

0,8

коштів іноземних інвесторів

12075

0,4

коштів населення на будівництво житла

67559

2,2

інших джерел фінансування

33067

1,1