Капітальні інвестиції у Луганській області за видами економічної діяльності за січень–грудень 2017 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

 

3044550

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1040951

34,2

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

1038572

34,1

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

2379

0,1

Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

452371

14,9

Будівництво

F

121923

4,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

34046

1,1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

1

1

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

22804

0,7

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

1

1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

43932

1,4

Наземний і трубопровідний транспорт

49

16214

0,5

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

27718

0,9

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2325

0,1

Тимчасове розміщування

55

1

1

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

1

1

Інформація та телекомунікації

J

672

0,0

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

1

1

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

1

1

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

101745

3,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

40785

1,3

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

34034

1,1

Наукові дослідження та розробки

72

1

1

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

1

1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

N

16084

0,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

745093

24,5

Освіта

P

105279

3,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

324791

10,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7895

0,3

Надання інших видів послуг

S

__________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.