Капітальні інвестиції у Луганській області за видами активів

за січень–грудень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

3044550

100,0

інвестиції у матеріальні активи

3024575

99,3

житлові будівлі

195823

6,4

нежитлові будівлі

641038

21,0

інженерні споруди

322317

10,6

машини, обладнання та інвентар

1347716

44,3

транспортні засоби

375809

12,3

земля

29114

1,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

24806

0,8

інші матеріальні активи

87952

2,9

інвестиції у нематеріальні активи

19975

0,7

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

16464

0,5

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1791

0,1