Капітальні інвестиції у Луганській області за джерелами фінансування за січень - грудень 2015 року1

 

  

Освоєно (використано)  капітальних інвестицій

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1826469

100,0

у т.ч. за рахунок

коштів державного бюджету

80701

4,4

коштів місцевих бюджетів

185062

10,1

власних коштів підприємств та організацій

1455036

79,7

кредитів банків та інших позик

24159

1,3

коштів іноземних інвесторів

-

-

коштів населення на будівництво житла

66621

3,7

інших джерел фінансування

14890

0,8

___________

1Дані можуть бути уточнені.