Капітальні інвестиції у Луганській області за видами активів за січень – грудень 2015 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1826469

100,0

інвестиції в матеріальні активи

1808958

99,0

житлові будівлі

135030

7,4

нежитлові будівлі

159039

8,7

інженерні споруди

452198

24,8

машини, обладнання та інвентар

846376

46,3

транспортні засоби

121069

6,6

земля

2

2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

2

2

інші матеріальні активи

69701

3,8

інвестиції в нематеріальні активи

17511

1,0

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

11978

0,7

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5158

0,3

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2Дані вилучено з метою забезпечення вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  інформації.