Архів: 2013
Індекси будівельної продукції за видами у січні–листопаді 2013 року
(відсотків)
  Січень–жовтень 2013р. до січня–жовтня 2012р.
(уточнені дані)
Січень–листопад 2013р. до січня–листопада 2012р.
Будівництво 89,7 90,4
Будівлі 81,6 81,4
з них    
житлові 133,7 136,3
нежитлові 73,9 73,3
Інженерні споруди 94,2 95,6

______________________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.