Обсяг виконаних будівельних робіт у січні–листопаді 2013 року
  Тис.грн. У % до загального обсягу
Будівництво 1405248 100,0
Будівлі 459800 32,7
з них    
житлові 98062 7,0
нежитлові 361738 25,7
Інженерні споруди 945448 67,3

_______________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.