Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2013 року
  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 7169095 100,0
у тому числі за рахунок    
коштів державного бюджету 399518 5,6
коштів місцевих бюджетів 192012 2,7
власних коштів підприємств та організацій 5535856 77,2
кредитів банків та інших позик 761849 10,6
коштів іноземних інвесторів 1 1
коштів населення на будівництво власних квартир 59300 0, 8
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 172854 2 , 4
інших джерел фінансування 46899 0,7

_______________

1 Згідно із Законом України „Про державну статистику” інформація конфіденційна.