Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–вересень 2013 року

  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн. у % до
січня - вересня 2012р. загального обсягу
Усього 7169095 131,9 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 271975 90,7 3,8
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 268135 90,0 3,7
Лісове господарство та лісозаготівлі 3789 181,4 0,1
Рибне господарство 1 1
Промисловість 5200092 130,5 72,5
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 1825126 88,2 25,4
Переробна промисловість 1540687 91,8 21,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1758601 830,6 24,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 75678 144,1 1,1
Будівництво 304493 113,3 4,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 891821 388,0 12,4
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт 6304 66,6 0,1
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 770087 514,1 10,7
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 115430 146,3 1,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 62247 125,7 0,9
Наземний і трубопровідний транспорт 31503 85,3 0,4
Водний транспорт
Авіаційний транспорт 1 1
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 21876 185 , 0 0,3
Поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування 5798 73,5 0,1
Тимчасове розміщування 3183 93,4 0,1
Діяльність із забезпечення стравами та напоями 2615 59,6 0,0
Інформація та телекомунікації 13407 88,3 0,2
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення 3352 186,5 0,1
Телекомунікації (електрозв'язок) 9304 72,9 0,1
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 751 108,0 0,0
Фінансова та страхова діяльність 4353 336,5 0,1
Операції з нерухомим майном 49016 73,3 0,7
Професійна, наукова та технічна діяльність 51916 85,2 0,7
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) 40057 77,3 0,5
Наукові дослідження та розробки 6183 159,8 0,1
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність 5676 99,6 0,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 42268 66,8 0,6
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 210743 59,6 2,9
Освіта 14069 31,1 0,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 40611 86,8 0,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3753 59,1 0,1
Надання інших видів послуг 2533 21,1 0,0

___________

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010).