Капітальні інвестиції за видами активів за січень–вересень 2013 року

 

  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 7169095 100,0
інвестиції в матеріальні активи 7135810 99,5
житлові будівлі 240061 3,3
нежитлові будівлі 1048218 14,6
інженерні споруди 1304950 18,2
машини, обладнання та інвентар 4020826 56,1
транспортні засоби 222847 3,1
земля 3541 0,1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 21786 0,3
інші матеріальні активи 273581 3,8
інвестиції в нематеріальні активи 33285 0,5
з них    
програмне забезпечення та бази даних 14830 0,2
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 8465 0,1