Обсяг виконаних будівельних робіт у січні–жовтні 2013 року
  Тис.грн. У % до загального обсягу
Будівництво 1219336 100,0
Будівлі 394509 32,4
з них    
житлові 82911 6,8
нежитлові 311598 25,6
Інженерні споруди 824827 67,6

_____________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.