Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень – вересень 2012 року
  Освоєно (використано)
тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 5268282 100,0
у тому числі за рахунок    
коштів державного бюджету 244064 4,6
коштів місцевих бюджетів 321284 6,1
власних коштів підприємств та організацій 4309435 81,8
кредитів банків та інших позик 163953 3,1
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 187034 3,6
інших джерел фінансування 42512 0,8