Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень – вересень 2012 року
  Освоєно (використано)
тис.грн. у % до
січня–червня 2011 року загального обсягу
Усього 5268282 129,4 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 278899 172,9 5,3
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 277883 173,5 5,3
лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1016 88,7 0,0
Рибальство, рибництво
Промисловість 3795526 127,5 72,0
добувна промисловість 1918390 116,4 36,4
переробна промисловість 1635129 140,5 31,0
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 242007 157,9 4,6
Будівництво 251899 158,3 4,8
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 254278 101,8 4,8
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 14294 95,0 0,3
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 166552 176,9 3,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 73432 50,7 1,4
Діяльність готелів та ресторанів 6727 167,7 0,1
діяльність готелів 2407 103,6 0,0
Діяльність транспорту та зв'язку 60070 85,3 1,2
діяльність наземного транспорту 36635 66,5 0,7
діяльність водного транспорту
діяльність авіаційного транспорту
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 10389 165,1 0,2
діяльність пошти та зв'язку 13046 160,1 0,3
діяльність зв'язку 13046 160,1 0,3
Фінансова діяльність 1309 94,1 0,0
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 186714 104,4 3,5
операції з нерухомим майном 69597 120,9 1,3
оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 53365 334,4 1,0
діяльність у сфері інформатизації 889 129,5 0,0
дослідження і розробки 4844 75,4 0,1
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 58019 55,2 1,1
Державне управління 323173 208,3 6,1
Освіта 39740 212,7 0,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 49700 73,8 1,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 20247 74,1 0,4
санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 3466 129,2 0,1
діяльність громадських організацій 1 1 1
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 6866 38,0 0,1
надання індивідуальних послуг 9409 1712,5 0,2

_________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Примітка.Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, яка розміщена на веб-сайті Держстату.