Структура капітальних інвестицій за січень–вересень 2012 року
  Освоєно (використано)
тис.грн. з них на капітальний ремонт
Усього 5268282 621975
інвестиції в матеріальні активи 5215921 621974
житлові будівлі 252717 33310
нежитлові будівлі 722659 178671
інженерні споруди 993961 109521
машини, обладнання та інвентар 2627194 267929
транспортні засоби 261152 20572
земля 116671 x
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 28034
інші матеріальні активи 213533 11971
інвестиції в нематеріальні активи 52361 ...1
програмне забезпечення та бази даних 22416 ...1
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо 5979

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".