Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-вересень 2011 року
  Освоєно (використано)1
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 4288865 100,0 3408166 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 176399 4,1 119668 3,5
коштів місцевих бюджетів 158586 3,7 84396 2,5
власних коштів підприємств та організацій 3337105 77,8 2666525 78,2
кредитів банків та інших позик 257469 6,0 178997 5,3
коштів іноземних інвесторів2 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2
коштів населення на будівництво власних квартир2 ... 2 ... 2 ... 2 ... 2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 72804 1,7 72804 2,1
інших джерел фінансування 262224 6,1 261498 7,7

_____________

1 Без ПДВ.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".