Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-вересень 2011 року
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал1
    тис.грн. у % до
   січня-червня 2010 р.     загального обсягу
Усього 3899166 128,5 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 184046 149,0 4,7
     сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 182930 148,3 4,7
     лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1116 554,0 0,0
Рибальство, рибництво ... 2 ... 2 ... 2
Промисловість 2874134 126,4 73,7
     добувна промисловість 1737578 120,1 44,6
     переробна промисловість 992080 140,8 25,4
     виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 144476 117,2 3,7
Будівництво 118580 388,4 3,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 184 2 43 136,6 4,7
     торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 25351 439,8 0,6
     оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 37563 60,0 1,0
     роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 121329 182,4 3,1
Діяльність готелів та ресторанів 13520 306,4 0 ,4
     діяльність готелів 9535 518,8 0,2
Діяльність транспорту та зв'язку 180684 103 , 2 4,6
     діяльність наземного транспорту 85393 169,1 2,2
     діяльність водного транспорту 
     діяльність авіаційного транспорту
     додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 54378 80,8 1,4
     діяльність пошти та зв'язку 40913 71,3 1,0
         діяльність зв'язку 39006 69,9 1,0
Фінансова діяльність 22527 140,6 0,6
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 164974 92,2 4,2
     операції з нерухомим майном 134208 86,6 3,4
     оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 7663 47,7 0,2
     діяльність у сфері інформатизації 715 382,4 0,0
     дослідження і розробки 3783 389,8 0,1
     діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 18605 275,8 0,5
Державне управління 45555 175,8 1,2
Освіта 15100 187,3 0,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 78286 152,9 2,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 16412 145,2 0,4
     санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 7810 814,5 0,2
     діяльність громадських організацій2 ... 2 ... 2 ... 2
     діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 6912 85,4 0,2
     надання індивідуальних послуг 218 33,5 0,0

_____________________

1 З ПДВ.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".