Капітальні інвестиції за січень-вересень 2011 року
  Освоєно (використано)1
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 4288865 100,0
інвестиції у матеріальні активи 4254965 99,2
з них    
інвестиції в основний капітал 3408166 79, 5
з них    
капітальне будівництво 1240534 28,9
машини, обладнання та транспортні засоби 2162121 50,4
земля 3297 0,1
існуючи будівлі та споруди 51113 1,2
нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва 30935 0,7
довгострокові біологічні активи тваринництва 10141 0,2
інші необоротні матеріальні активи 109694 2,5
капітальний ремонт 641619 15,0
інвестиції у нематеріальні активи 33900 0,8

___________

1 Без ПДВ.