Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-вересень 2009 року
  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього 3126008 100,0 2444131 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 183440 5,9 180243 7,4
коштів місцевих бюджетів 84195 2,7 47598 1,9
власних коштів підприємств та організацій 2494674 79,8 1952857 79,9
коштів іноземних інвесторів 78053 2,5 38354 1,6
коштів інвестиційних фондів 6332 0,2 6332 0,3
коштів населення на будівництво власних квартир 5970 0,2 5970 0,2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 30743 1,0 30743 1,2
кредитів банків та інших позик 233145 7,4 172578 7,1
інших джерел фінансування 9456 0,3 9456 0,4