Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-вересень 2009 року
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
тис.грн. у % до
січня-вересня 2008 р. загального обсягу
Всього 2444131 35,1 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 111290 25,1 4,5
     Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 110977 25,2 4,5
     Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 313 13,7 0,0
Рибальство, рибництво
Промисловість 1706518 32,5 69,8
     Добувна промисловість 778407 63,4 31,8
     Переробна промисловість 798672 26,5 32,7
     Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 129439 12,9 5,3
Будівництво 33409 57,3 1,4
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 125912 53,0 5,1
     Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 15154 30,8 0,6
     Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 47020 58,2 1,9
     Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 63738 59,3 2,6
Діяльність готелів та ресторанів 14512 70,7 0,6
     діяльність готелів 1423 53,8 0,1
Діяльність транспорту та зв’язку 209397 50,5 8,6
     Діяльність наземного транспорту 34839 24,4 1,4
     Діяльність водного транспорту 
     Діяльність авіаційного транспорту 324 5,8 0,0
     Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 31090 93,5 1,3
     Діяльність пошти та зв’язку 143144 61,5 5,9
         діяльність зв’язку 140710 60,8 5,8
Фінансова діяльність 13833 20,0 0,6
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 169507 48,0 6,9
     Операції з нерухомим майном 101300 32,3 4,1
     Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 58686 280,5 2,4
     Діяльність у сфері інформатизації 241 51,3 0,0
     Дослідження і розробки 1259 42,8 0,1
     Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 8021 53,3 0,3
Державне управління 13918 43,1 0,6
Освіта 6636 54,2 0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 14429 74,8 0,6
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 24770 37,5 1,0
     Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 10097 75,4 0,4
     Діяльність громадських організацій 1596 31,3 0,1
     Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 12569 26,6 0,5
     Надання індивідуальних послуг 508 175,1 0,0