Капітальні інвестиції за січень-вересень 2009 року
  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Усього 3126008 100,0
  у тому числі    
  інвестиції в матеріальні активи 3093844 99,0
       інвестициції в основний капітал 2444131 78,2
       капітальний ремонт 469501 15,0
  інвестиції в нематеріальні активи 32164 1,0