Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень-вересень 2008 року
  Освоєно (використано)
капітальні інвестиції у т.ч. інвестиції в основний капітал
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Всього 7085367 100,0 6177200 100,0
у т.ч. за рахунок        
коштів державного бюджету 516994 7,3 479215 7,8
коштів місцевих бюджетів 138514 1,9 77420 1,3
власних коштів підприємств та організацій 5433795 76,7 4720734 76,4
коштів іноземних інвесторів 138281 1,9 83577 1,3
коштів інвестиційних фондів 68755 1,0 68755 1,1
коштів населення на будівництво власних квартир 11324 0,2 11324 0,2
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 174864 2,5 174864 2,8
кредитів банків та інших позик 591153 8,3 549624 8,9
інших джерел фінансування 11687 0,2 11687 0,2