Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-вересень 2008 року
  Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
тис.грн. у % до
січня-вересня 2007 р. загального обсягу
Всього 6177200 81,1 100,0
     Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 394383 252,8 6,4
     Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 392356 253,7 6,4
     Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 2027 155,2 0,0
Рибальство, рибництво1 1 1 1
Промисловість 4644717 78,2 75,2
     Добувна промисловість 1091476 90,1 17,6
     Переробна промисловість 2667180 58,0 53,1
     Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 886061 678,1 2,0
Будівництво 51868 88,2 0,8
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 211040 52,1 3,4
     Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 43694 126,9 0,7
     Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 71839 51,0 1,2
     Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 95507 41,5 1,5
Діяльність готелів та ресторанів 18234 86,8 0,3
     діяльність готелів 2348 44,9 0,0
Діяльність транспорту та зв’язку 366123 68,1 5,9
     Діяльність наземного транспорту 126509 77,0 2,0
     Діяльність водного транспорту
     Діяльність авіаційного транспорту1 1 1 1
     Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 29025 22,6 0,5
     Діяльність пошти та зв’язку 205729 85,5 3,3
         діяльність зв’язку 204548 85,5 3,3
Фінансова діяльність 61669 179,4 1,0
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 311739 86,1 5,0
     Операції з нерухомим майном 276703 82,1 4,5
     Здавання в оренду власного нерухомого майна 201907 87,8 3,3
     Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 18617 193,5 0,3
     Діяльність у сфері інформатизації 418 84,4 0,0
     Дослідження і розробки 2619 106,1 0,0
     Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 13382 106,6 0,2
Державне управління 28768 91,0 0,5
Освіта 10868 65,9 0,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 17144 77,5 0,3
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 60483 198,6 1,0
     Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 11987 476,4 0,2
     Діяльність громадських організацій 4742 136,3 0,1
     Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 43496 180,2 0,7
     Надання індивідуальних послуг 258 80,4 0,0

_______________

1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.