Капітальні інвестиції за січень-вересень 2008 року
  Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Капітальні інвестиції 7085367 100,0
в т.ч.    
інвестиції в основний капітал 6177200 87,2
витрати на інші необоротні матеріальні активи 206972 2,9
витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт) 645563 9,1
інвестиції в нематеріальні активи 46934 0,7
витрати на формування основного стада 8698 0,1