Архів: 2013
Індекси будівельної продукції за видами у січні–вересні 2013 року
(відсотків)
  Січень–серпень 2013р. до січня–серпня 2012р.
(уточнені дані)
Січень–вересень 2013р. до січня–вересня 2012р.
Будівництво 91,1 89,0
Будівлі 82,2 80,5
з них    
житлові 121,6 129,7
нежитлові 76,1 73,3
Інженерні споруди 95,9 93,7

______________________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.