Обсяг виконаних будівельних робіт у січні–вересні 2013 року
  Тис.грн. У % до загального обсягу
Будівництво 1071205 100,0
Будівлі 345232 32,2
з них    
житлові 70764 6,6
нежитлові 274468 25,6
Інженерні споруди 725973 67,8

______________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.