Наявність і стан основних засобів за 2010 рік
  У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. Ступінь зносу, у %
первісна (переоцінена) вартість залишкова вартість
Усього1 122542 55071 55 , 9
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 2898 1653 43,0
сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 2857 1635 42,8
лісове господарство та пов'язані з ним послуги 41 18 56,7
рибальство, рибництво 4 1 79,5
промисловість 53131 26953 49,3
добувна 16087 10218 36,5
переробна 29852 12957 56,6
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 7192 3778 47,5
будівництво 948 436 54,0
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 2652 1689 36,3
діяльність готелів та ресторанів 926 395 57,3
діяльність транспорту та зв'язку 21312 4555 78,6
фінансова діяльність 739 502 32,1
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 30995 14219 54,1
державне управління 1473 608 58,7
освіта 2340 760 67,5
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1858 784 57,8
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1262 573 54,6
Із загального підсумку      
вартість житлових будівель 28924 12770 55,9

___________

1 Включаючи вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж сільськогосподарська діяльність), що не розподіляється за видами економічної діяльності.