Вартість основних засобів у 2000–2010 роках
  У фактичних цінах на кінець року, млн. грн Ступінь зносу, у %
первісна (переоцінена) вартість залишкова вартість
2000 43948 23477 46,6
2001 46008 26131 43,2
2002 47155 26192 44,6
2003 48335 26203 46,0
2004 51946 27187 47,9
2005 57357 30078 47,9
2006 69283 33208 52,4
2007 84238 39531 53,5
2008 99572 47655 52,6
2009 113452 52033 54,8
2010 122542 55071 55,9