Капітальні інвестиції за видами активів у січні–вересні 2019 року1

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2034523

100,0

інвестиції в матеріальні активи

1994958

98,1

житлові будівлі

60485

3,0

нежитлові будівлі

345457

17,0

інженерні споруди

214175

10,5

машини, обладнання та інвентар

1005489

49,4

транспортні засоби

246438

12,1

земля

221

0,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

28298

1,4

інші матеріальні активи

94395

4,6

інвестиції в нематеріальні активи

39565

1,9

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

4595

0,2

права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1441

0,1

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.