Капітальні інвестиції у Луганській області за джерелами фінансування за січень–вересень 2017 року1

 

  

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

у фактичних цінах, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1782701

100,0

у т.ч. за рахунок

   

коштів державного бюджету

131443

7,4

коштів місцевих бюджетів

404882

22,7

власних коштів підприємств та організацій

1158745

65,0

кредитів банків та інших позик

13766

0,8

коштів іноземних інвесторів

10769

0,6

коштів населення на будівництво житла

42007

2,4

інших джерел фінансування

21089

1,2

___________

1 Дані можуть бути уточнені.